Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2017). Vševědoucnost a autonomie v supervizi: úloha zralého Nadjá během profesního vývoje. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):55-77.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(2):55-77

Vševědoucnost a autonomie v supervizi: úloha zralého Nadjá během profesního vývoje

David Holub, Ph.D.

Příspěvek se zabývá možnostmi Freudovy strukturální teorie mysli porozumět hierarchickému předávání poznatků v psychoanalýze a dosažení specifické kompetence během výcviku. Uvedené jsou některé příklady uplatnění sadistických a totalitních nároků Nadjá v klinické praxi. Navzdory své koncepční neohraničenosti otevírá instance Nadjá možnosti zachytit a konceptualizovat některé konflikty vázané na supervizi. Autor rozpracovává charakteristiky zralého Nadjá a jeho význam při dosahování autonomního úsudku, pravdivého a současně laskavého poznávání, tolerování afektů a regulaci sebeúcty. Ukázka ze supervize přibližuje příklad snášení zlostného protipřenosu vycházejícího z Nadjá. Nevědomá fantazie záchranáře ztěžuje rozpoznání negativního protipřenosu. Zralé Nadjá poskytuje vnitřní supervizi a dovoluje asociativně rozvinout supervizní sen obsahující náznak analytikova selhání, a proměnit jej v obohacující analytické porozumění a zdroj růstu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.