Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Marlinová, O. (2017). Moje zkušenosti se supervizí. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):78-82.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(2):78-82

Moje zkušenosti se supervizí

Olga Marlinová

Ve svém sdělení jsem se snažila popsat, jaké funkce supervizor zastává. Učí teorii a klinickou metodu, a současně modeluje analytický přístup k pacientovi a terapeutický vztah. Toto modelování role analytika je velmi důležité v průběhu supervize. Proto jsem popsala charakteristiky kvalitní supervize, jak byla praktikována a rozvíjena v interpersonálním směru.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.