Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Petržela, M. (2017). Daymare. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):91-94.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(2):91-94

Daymare

Miroslav Petržela

Přestože od doby, kdy Donald Winnicott publikoval článek Hate in the Counter-Transference (1949), můžeme naše pacienty také nenávidět, málokdo z nás si dovolí tyto pocity nenávisti vůči pacientovi vědomě prožívat, nebo dokonce sdělovat v supervizi. Zvláštní skupinou pacientů, kteří mohou tyto pocity nenávisti vyvolávat, jsou pacienti trpící sebezničující poruchou osobnosti (DSM-III-R). Autor článku popisuje práci se sadistickým protipřenosem svého supervizanda, kterého pacient zatahoval do masochisticky prožívaného utrpení. Nechal kolegu prožít si denní můru, hrozivou imaginaci, a tím mu pomohl uvědomit si svoje pocity nenávisti vůči pacientovi a navázat vztah s dítětem, kterým kdysi pacient byl a stále zůstává.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.