Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Chmelíčková, M. (2017). Supervizní zkušenost očima našich kolegů, kandidátů ČSPAP. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):95-98.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(2):95-98

Reflexe

Supervizní zkušenost očima našich kolegů, kandidátů ČSPAP

Miroslava Chmelíčková and Mirka Chmelíčková

Úvodem

Zkušenost supervizního tréninku vnímám ze dvou úhlů. Prvním jsou vzpomínky, sdílené s ostatními kolegy, které se v mnohém podobají reflexím našich současných kandidátů.

Při vstupu do supervize obvykle končíme (nebo se k tomu chystáme) sebezkušenostní část. Nejde vždy o snadné rozhodnutí. Po několika letech se obvykle ptáme sami sebe a svého terapeuta, zda jsme připraveni pokročit dalším směrem a zda nastal ten správný čas. Poznáme to? Vybavuji si slova své terapeutky, jedné ze současných doyenek české psychoanalýzy, MUDr. Věry Fischelové, která odpovídala na podobné otázky takto: „…vždy je co analyzovat, celý život, nikdy nejsme definitivně hotovi.“

Dříve, či později se pro ukončení vlastní analýzy rozhodneme a požádáme, podle daných pravidel, o možnost vstoupit do „dalších dveří“ výcvikového procesu. Jde o významný krok v profesním vývoji každého z nás a někdy vyvolává obavy vydat se „s kůží na trh“ nebo explicitně řečeno, předkládat svou terapeutickou práci k supervizi odborníkovi v psychoanalytické teorii i praxi respektovanému, zkušenému a ostřílenému.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.