Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischlerová, L. (2017). Co je to autismus?. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):5-10.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):5-10

Překladové články

Co je to autismus?

Lydia Tischlerová

Příspěvek sleduje vývoj konceptu autismu, poprvé popsaného Leo Kannerem a později upřesněného Wingovou a Creakovou. Uvádí práce neurovědců, obzvláš' Barona-Cohena, kteří u autismu prokázali vývojové a funkční změny mozku. Zmiňuje odlišné pohledy na příčiny a léčbu tohoto syndromu. Cituje případ diagnostiky počínajícího autismu u dítěte v kojeneckém věku.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.