Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Nilssonová, M. (2017). Nástroje pro hru a komunikaci - začátek práce s autistickým chlapcem. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):48-56.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):48-56

Nástroje pro hru a komunikaci - začátek práce s autistickým chlapcem

May Nilssonová

Můj příspěvek se zaobírá aspekty úvodní psychoterapeutické práce s autistickým chlapcem ve věku 4 let a 5 měsíců. Zaměřím se v něm především na psychoterapeutické techniky a na význam pravidelného setkávání s rodiči. Klinický popis ukazuje, jako je důležité vztahovat se k dítěti na jeho úrovni a respektovat jeho prostor a načasování.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.