Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access the PEP-Web Facebook page…

PEP-Web Tip of the Day

PEP-Web has a Facebook page! You can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Golse, B. (2017). Dětský autismus mezi neurovědami a psychoanalýzou. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):72-82.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):72-82

Dětský autismus mezi neurovědami a psychoanalýzou

Bernard Golse

Autor se zabývá pojetím dětského autismu ve vztahu k pojmům intersubjektivita a subjektivace, následně se snaží ukázat jak koncepce „spojování“ [mantling] D. Meltzera rezonuje s koncepcí smyslové „komodalizace“ u kognitivistů.

Spojování (inter-senzorický mechanizmus) předpokládá kompatibilní rytmizaci senzorických toků přicházejících ze strany objektu, umožněnou způsoby segmentace těchto toků (intra-senzorický mechanizmus), jak na centrální, tak i na periferní a na interakční úrovni.

Tato představa je součástí rámce polyfaktoriálního modelu (autismu), který dnes vytváří základy skutečné trans-disciplinarity.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.