Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischlerová, L. (2017). Vzpomínky. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):114-117.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):114-117

Ohlédnutí

Vzpomínky

Lydia Tischlerová

Před několika lety jsem poskytla interview o historii Asociace dětských psychoterapeutů, na jejíž činnosti jsem se profesně podílela. Na konci se mě tazatel zeptal, jakých svých pracovních úspěchů si nejvíce cením. Bez váhání jsem odpověděla: „Že jsem pomáhala vybudovat výcvik psychoterapeutů pro děti a dospívající v České republice.“

Stalo se to shodou několika št'astných náhod. V roce 1994 jsem si šla poslechnout přednášejícího jménem Michael Šebek. Přednášel o undergroundové psychoanalýze v totalitní zemi a přijel z České republiky na pozvání organizace Imago East-West, kterou založila psychoanalytička Judith Sekaczová s cílem poskytovat platformu pro přednášející ze zemí za „železnou oponou“. Jelikož mám české, nebo přesněji řečeno moravské kořeny, jeho přednáška mě zajímala. Po jejím skončení jsem se Michaelu Šebkovi představila jako kolegyně z oboru, dětská psychoterapeutka.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.