Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischlerová, L. (2017). Vzpomínky. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):114-117.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):114-117

Ohlédnutí

Vzpomínky

Lydia Tischlerová

Před několika lety jsem poskytla interview o historii Asociace dětských psychoterapeutů, na jejíž činnosti jsem se profesně podílela. Na konci se mě tazatel zeptal, jakých svých pracovních úspěchů si nejvíce cením. Bez váhání jsem odpověděla: „Že jsem pomáhala vybudovat výcvik psychoterapeutů pro děti a dospívající v České republice.“

Stalo se to shodou několika št'astných náhod. V roce 1994 jsem si šla poslechnout přednášejícího jménem Michael Šebek. Přednášel o undergroundové psychoanalýze v totalitní zemi a přijel z České republiky na pozvání organizace Imago East-West, kterou založila psychoanalytička Judith Sekaczová s cílem poskytovat platformu pro přednášející ze zemí za „železnou oponou“. Jelikož mám české, nebo přesněji řečeno moravské kořeny, jeho přednáška mě zajímala. Po jejím skončení jsem se Michaelu Šebkovi představila jako kolegyně z oboru, dětská psychoterapeutka.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.