Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by Rank…

PEP-Web Tip of the Day

You can specify Rank as the sort order when searching (it’s the default) which will put the articles which best matched your search on the top, and the complete results in descending relevance to your search. This feature is useful for finding the most important articles on a specific topic.

You can also change the sort order of results by selecting rank at the top of the search results pane after you perform a search. Note that rank order after a search only ranks up to 1000 maximum results that were returned; specifying rank in the search dialog ranks all possibilities before choosing the final 1000 (or less) to return.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2017). Dovětek. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):118.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):118

Dovětek

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Ke článku paní Lydie Tischlerové bychom chtěly dodat následující - zpočátku to vypadalo jako obtížně uskutečnitelný projekt. Avšak ti, kdo ve výcviku vytrvali, čerpají dosud z poznatků v něm získaných. Myslím, že nehovoříme pouze za sebe, když zmíníme, jak se změnil a vyvinul náš pohled na terapii dítěte. Porozumění vnitřnímu dětskému světu je velké dobrodružství a zážitek, který obohacuje i náš celkový pohled na svět. Přitom ale v naší práci nezůstávají stranou ani rodiče. Nepovažujeme je za „viníky“, ale snažíme se je přivést k většímu chápaní svého dítěte a jeho projevů. Prostě psychoanalytický pohled si „neodpářeme“ ani v běžném přístupu k dětem, a to nemusejí být ani v terapii.

To je současnost.

Přece jenom bychom se chtěly alespoň letmo vrátit k průběhu výcviku a k aktuální situaci.

Paní Lydie Tischlerová ve svém článku nezmínila, kolik osobní investice, úsilí a práce do celého výcviku vložila jak ona, tak i její kolegyně, a to prakticky bez nároku na finanční ohodnocení.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.