Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for text within the article you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

You can use the search tool of your web browser to perform an additional search within the current article (the one you are viewing). Simply press Ctrl + F on a Windows computer, or Command + F if you are using an Apple computer.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2017). Dovětek. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):118.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):118

Dovětek

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Ke článku paní Lydie Tischlerové bychom chtěly dodat následující - zpočátku to vypadalo jako obtížně uskutečnitelný projekt. Avšak ti, kdo ve výcviku vytrvali, čerpají dosud z poznatků v něm získaných. Myslím, že nehovoříme pouze za sebe, když zmíníme, jak se změnil a vyvinul náš pohled na terapii dítěte. Porozumění vnitřnímu dětskému světu je velké dobrodružství a zážitek, který obohacuje i náš celkový pohled na svět. Přitom ale v naší práci nezůstávají stranou ani rodiče. Nepovažujeme je za „viníky“, ale snažíme se je přivést k většímu chápaní svého dítěte a jeho projevů. Prostě psychoanalytický pohled si „neodpářeme“ ani v běžném přístupu k dětem, a to nemusejí být ani v terapii.

To je současnost.

Přece jenom bychom se chtěly alespoň letmo vrátit k průběhu výcviku a k aktuální situaci.

Paní Lydie Tischlerová ve svém článku nezmínila, kolik osobní investice, úsilí a práce do celého výcviku vložila jak ona, tak i její kolegyně, a to prakticky bez nároku na finanční ohodnocení.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.