Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2017). Fred Busch: Creating a Psychoanalytic Mind. A psychoanalytic method and theory Routledge, New York, 2014, 182 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):125-128.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):125-128

Fred Busch: Creating a Psychoanalytic Mind. A psychoanalytic method and theory Routledge, New York, 2014, 182 str.

Review by:
Roman Telerovský

(…) jisté je jedno, pokud nadále přisuzujeme důležitost a význam formulaci „poznej sebe sama“, která zazněla v Delfách v antickém Řecku, pak psychoanalýza mezi ostatními formami psychoterapie nemá konkurenta.

(Martin S. Bergman, 2001)

Fenichel (1941) píše hned v úvodu své knihy o problémech psychoanalytické techniky, že by se sice dalo čekat, že psychoanalytická literatura se bude nejčastěji zabývat otázkami psychoanalytické metody a techniky, ve skutečnosti je však toto očekávání mylné. Konstatuje, že otázkami techniky se zabývá pouze malá část psychoanalytických spisů. Prací o technice od té doby sice přibylo, ale nadále zůstává značný nepoměr mezi publikacemi zabývajícími se psychoanalytickou technikou a ostatní psychoanalytickou literaturou.

Před nedávnem však vyšla kniha Freda Busche Creating a Psychoanalytic Mind, která se otázkám psychoanalytické metody a techniky systematicky věnuje a navazuje na předchozí dvě práce The Ego at the Center of Clinical Technique (1995) a Rethinking Clinical Technique (1999).

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.