Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2017). Fred Busch: Creating a Psychoanalytic Mind. A psychoanalytic method and theory Routledge, New York, 2014, 182 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):125-128.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):125-128

Fred Busch: Creating a Psychoanalytic Mind. A psychoanalytic method and theory Routledge, New York, 2014, 182 str.

Review by:
Roman Telerovský

(…) jisté je jedno, pokud nadále přisuzujeme důležitost a význam formulaci „poznej sebe sama“, která zazněla v Delfách v antickém Řecku, pak psychoanalýza mezi ostatními formami psychoterapie nemá konkurenta.

(Martin S. Bergman, 2001)

Fenichel (1941) píše hned v úvodu své knihy o problémech psychoanalytické techniky, že by se sice dalo čekat, že psychoanalytická literatura se bude nejčastěji zabývat otázkami psychoanalytické metody a techniky, ve skutečnosti je však toto očekávání mylné. Konstatuje, že otázkami techniky se zabývá pouze malá část psychoanalytických spisů. Prací o technice od té doby sice přibylo, ale nadále zůstává značný nepoměr mezi publikacemi zabývajícími se psychoanalytickou technikou a ostatní psychoanalytickou literaturou.

Před nedávnem však vyšla kniha Freda Busche Creating a Psychoanalytic Mind, která se otázkám psychoanalytické metody a techniky systematicky věnuje a navazuje na předchozí dvě práce The Ego at the Center of Clinical Technique (1995) a Rethinking Clinical Technique (1999).

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.