Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Buitelaar, J. (1997). Psychoanalysis in a post-classical context Verslag van een symposium ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de psychoanalyticus Niek Treurniet, op 13 april 1996 in Amsterdam. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):30-33.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):30-33

Verslagen

Psychoanalysis in a post-classical context Verslag van een symposium ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de psychoanalyticus Niek Treurniet, op 13 april 1996 in Amsterdam

Jan Buitelaar

Ere wie ere toekomt! Dat was het motto voor het symposium dat op 13 april jongstleden als verjaarsgeschenk voor Niek Treurniet werd georganiseerd. Collega-analytici, zowel van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse als van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, waren in groten getale naar de mooie entourage van de Olofskapel in Amsterdam gekomen om het feest op te luisteren. Zoals de voorzitter van de Vereniging, mevrouw Duveken Engels, in haar openingstoespraakje opmerkte, was Treurniet net zo nieuwsgierig geweest naar het programma van deze dag als een jongen op zijn zevende verjaardag naar de inhoud van zijn mooi verpakte cadeau. Ook had hij niet geschroomd om via lagen en listen te achterhalen wat de anderen van plan waren.

Han Groen-Pakken pakte als eerste uit door de betekenis van Treurniet voor de psychoanalyse in Nederland te schetsen. Ze vermeldde dat zijn zeventigste verjaardag nagenoeg samenviel met het vijfentwintigjarig jubileum als opleidingsanalyticus. Treurniet heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en de International Psychoanalytical Association (IPA) in vele functies gediend en doet dat nog steeds. Meer nog dan de functionaris Treurniet stond echter op 13 april de analyticus Treurniet centraal. De inhoudelijke betekenis van zijn analytische werk ligt vooral op het terrein van de vroege stoornissen, waar hij zich ferm positioneerde tegenover Kohut. Daar waar hij meeging met Kohut in de beklemtoning van een empathische grondhouding, bekritiseerde hij Kohut in zijn relatieve verwaarlozing van de rol van driftmatige processen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.