Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To receive notifications about new content…

PEP-Web Tip of the Day

Want to receive notifications about new content in PEP Web? For more information about this feature, click here

To sign up to PEP Web Alert for weekly emails with new content updates click click here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Rijck, A. (1997). Psychoanalyse en antropologie. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):33-36.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):33-36

Psychoanalyse en antropologie

Arseen De Rijck

Onder deze titel organiseerde de Stichting Psychoanalyse en Cultuur op zaterdag 5 oktober 1996 een studiedag in de nieuwe congreslokalen van het Universitair Centrum Sint Jozef in Kortenberg.

In zijn inleiding wees professor Pierloot op Freuds grote belangstelling voor dit onderwerp, waarvan verschillende van zijn publicaties getuigen. Meer in het bijzonder verwees hij naar Totem en Taboe (1912-1913). Hierin ziet Freud in de totemverering de oorsprong van de latere helden- en godenverering.

Professor Thoden van Velzen ging na wat de raakvlakken zijn van de psychoanalyse met de studie van maatschappij en cultuur. Beide komen door mensen tot stand en derhalve mist de antropologie een visie op de menselijke geest en op de wisselwerking tussen het individu en de groep. De psychoanalyse houdt zich bezig met het eerste probleem en levert ook een bijdrage tot het tweede.

Om succesvol te kunnen werken moeten zowel de antropoloog als de psychoanalyticus kunnen doorstoten tot vroegere, verborgen lagen. Maar hier beschikt de antropoloog, in vergelijking met de analyticus, over heel wat minder troeven. Zijn mogelijkheden tot contact en vragenstellen zijn immers veel beperkter. De motivatie van de analysant is doorgaans sterker en bovendien is de psychoanalyticus beter geschoold in het onderkennen van over-drachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen. Is de positie van de antropoloog totaal hopeloos? Welnee! Hij kan zich bijvoorbeeld concentreren op perioden van sociale en politieke omwenteling.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.