Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Verbruggen, G. (1997). Studiedag 15 november 1996. Tien jaar Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie: ‘Het einde van de psychoanalytische therapie’. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):37-39.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):37-39

Studiedag 15 november 1996. Tien jaar Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie: ‘Het einde van de psychoanalytische therapie’

Guy Verbruggen

Proloog

Het Kasteel van Brasschaat, ten noorden van Antwerpen, deed voortreffelijk dienst als kader, decor voor deze feestelijke namiddag. De VVPT bestond tien jaar en kondigde aan dat te willen vieren met een debat over ‘het einde van de psychoanalytische therapie’. Heel wat vragen werden in de folder reeds voorgelegd…Hoe is het gesteld met de psychoanalytische therapie in Vlaanderen? Wat is de eigenheid van psychoanalytische therapie, welke zijn haar eventuele verschijningsvormen, grenzen? Hoe belangrijk, soepel en specifiek zijn het kader, de methode, het referentiekader? Waarin onderscheidt zich een psychoanalytische therapeut van een psychoanalyticus, en van andere psychotherapeuten? Wat kan gezegd worden over de opleiding, de indicatiestelling, de doelstelling, de duur? Welke kan de taak zijn van een vereniging voor psychoanalytische therapie en hoe onderscheidt die zich van bestaande groepen rond analyse? Wat doen we met verschillende tendensen en gevoeligheden, bijvoorbeeld tussen therapeuten die met kinderen en met volwassenen werken?

Al deze vragen wilde men stellen vanuit het thema Einde, beëindiging van een psychoanalytische therapie.

Viering met vier

Zeer veel vragen om in zeer weinig tijd te behandelen: tijdens het eerste gedeelte van de namiddag zouden Paul Verhaeghe en Monique Bal enkele stellingen rond dit thema brengen vanuit de ‘hoek volwassenen’, tijdens het tweede gedeelte deden Jan van de Putte en Wilfried Smis vanuit de ‘kinderhoek’ hetzelfde.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.