Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (1997). De koekoekseieren van de psychoanalyse: Bespreking van: J.A.A.M. van de Sande (Red.) (1996), De analytische beweging. Over psychoanalyse vroeger en nu. Boom, Amsterdam/Meppel, ISBN 90-5352-242-5, 112 pagina's, prijs: £ 34,5o/Bfr 690. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):40-43.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):40-43

Boeken

De koekoekseieren van de psychoanalyse: Bespreking van: J.A.A.M. van de Sande (Red.) (1996), De analytische beweging. Over psychoanalyse vroeger en nu. Boom, Amsterdam/Meppel, ISBN 90-5352-242-5, 112 pagina's, prijs: £ 34,5o/Bfr 690

Review by:
Michel Thys

Psychoanalyse is van nú, heeft een toekomst en verkeert in een identiteitscrisis. Deze drie standpunten haal ik onder andere uit de inleiding van Van de Sande tot deze bundel. Vooral het laatste lijkt me hoopvol en maakt de eerste twee iets waarschijnlijker.

De Psychoanalytische Kern van de Riaggs Noord-Brabant en Zeeland vond het de moeite waard eind 1994 een heel symposium te wijden aan de stand van zaken onder de naam Psychoanalyse nu. De gewijzigde titel die het hierop gebaseerde boek meekreeg, doet vermoeden dat de redactie wat meer beweging in de thematiek wilde brengen. Het gaat inderdaad niet enkel over nu, zoals nu nooit enkel over nu kan gaan. De grotere nadruk die het hier en nu van de psychoanalytische relatie en setting tegenwoordig krijgt, een aspect dat uitvoerig aan bod komt door de verschillende bijdragen in het boek heen, mag niet verhullen dat dat hier en nu steeds een voorlopige vormgeving is van een vroeger nu dat toen, als nu, in zijn vormeloosheid zichzelf ontglipte. Dit wordt mooi geïllustreerd door Treurniet (p. 61) waar hij oppert dat de analytische setting zelf gezien kan worden als een collectieve professionele ‘enactment’ vanuit de tegenoverdracht: heel de analytische situatie is een re-enscenering van de primaire moeder-kindrelatie.

De analytische beweging dus. Zit er beweging in de psychoanalyse? Dit zou een pleonastische vraag moeten zijn. Zonder beweging geen psychoanalyse. En met de vijf auteurs van dit boek ben ik het eens dat er in de psychoanalyse heel wat beweegt en dat ze prat kan gaan op een tot nu toe bewogen geschiedenis.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.