Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Cools, B. (1997). Mogelijkheden van grenzen in psychoanalytische psychotherapie: Bespreking van: O.N. Marckx, R.C. van der Mast & N.M.T. Hendrikx (red.) (1996), Grenzen aan psychoanalytische psychotherapie. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3166-X, 69 pagina's, prijs: £ 29,90. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):43-46.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):43-46

Mogelijkheden van grenzen in psychoanalytische psychotherapie: Bespreking van: O.N. Marckx, R.C. van der Mast & N.M.T. Hendrikx (red.) (1996), Grenzen aan psychoanalytische psychotherapie. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3166-X, 69 pagina's, prijs: £ 29,90

Review by:
Bob Cools

Begrenzingen, eigen aan de psychotherapeutische praktijk, maken dat reeds lang geplande therapeutische sessies soms voorrang krijgen op deelname aan interessante studiedagen. Dankzij de bespreking van zo'n studiedag (Slijper 1995) kan men achteraf toch nog wat meepikken van de opmerkelijkste ideeën die er verkondigd zijn en een indruk krijgen van de sfeer die er heerste. Maar juist omdat zo'n verslag slechts een impressie weergeeft, blijft de afwezige meestal hongerig. Daarom is het een goede gewoonte van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie de bijdragen aan haar studiedagen achteraf te bundelen in een boek. Meer dan het beluisteren van een voordracht biedt het (her)lezen van een tekst immers mogelijkheden tot kritische reflectie.

Bij wijze van inleiding geven de redacteurs van het boek aan de hand van de indeling van Gutheil & Gabbard (1993) een overzicht van de grenzen waarmee een psychotherapeut te maken krijgt. Ze leggen de nadruk op de tegenoverdrachtelijke valkuilen. Om de therapeut hiertegen te beschermen introduceerde Freud de begrippen ‘neutraliteit’ en ‘abstinentie’. In een goed gedocumenteerd hoofdstuk schetst Van Tilburg het ontstaan en de ontwikkeling van deze twee begrippen bij Freud en in de periode na hem. Hij wijst op de evolutie van een orthodoxe opvatting van deze regels naar een meer soepele toepassing ervan. Abstinentie wordt dan het handhaven van een optimale balans tussen gratificatie en deprivatie; neutraliteit het vermogen van de therapeut om zijn tegenoverdrachtsgevoelens onder controle te houden en constructief te hanteren. De concrete invulling van beide is afhankelijk van twee opeenvolgende vragen: ‘Is de relatie veilig genoeg?’ en ‘Wordt het analytisch proces bevorderd?’. De laatste decennia is er een eerherstel van gedrag van therapeuten dat vroeger door psychoanalytici als taboe werd beschouwd: steungevende interventies, spontaan reageren, zelfonthulling en humor. In Grenzen aan psychotherapeutische mogelijkheden vertrekt Van Waning vanuit een vignet om te illustreren hoe de grenzen, eigen aan de therapeut, ook mogelijkheden creëren wanneer deze zijn eigen ageren onderkent.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.