Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: PEP-Web Archive subscribers can access past articles and books…

PEP-Web Tip of the Day

If you are a PEP-Web Archive subscriber, you have access to all journal articles and books, except for articles published within the last three years, with a few exceptions.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Halberstadt-Freud, I. (1997). Hoe leeg is het fort? Bespreking van Arbeitshefte Kinderpsychoanalyse; Schwerpunktthema: Zugänge zum Autismus, april 1996, 240 pagina's. Herausgegeben am Wissenschaftlichen Zentrum II, Gesamthochschule Kassei. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):47-51.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):47-51

Hoe leeg is het fort? Bespreking van Arbeitshefte Kinderpsychoanalyse; Schwerpunktthema: Zugänge zum Autismus, april 1996, 240 pagina's. Herausgegeben am Wissenschaftlichen Zentrum II, Gesamthochschule Kassei

Review by:
Iki Halberstadt-Freud

Infantiel autisme, een variabel syndroom dat een vergaarbak van stoornissen kan representeren, wordt tegenwoordig door de meeste onderzoekers als een organisch defect beschouwd. Het infantiel autisme is echter een van de meest ongrijpbare stoornissen in de kinderpsychiatrie. Het debat over de oorzaken van de verschillende vormen van autisme, biologisch dan wel psychologisch, duurt voort. Zeker bij pervasieve ontwikkelingsstoornissen, mutisme of autistische afweer - gevolg van traumatische omgevingsinvloeden - kan een behandeling niet alleen geïndiceerd, maar soms zelfs zinvol zijn. We moeten onze doelen bescheiden stellen: dat geldt mijns inziens eigenlijk wel voor iedere psychoanalytische of andere behandeling. Almachtsfantasieën zijn uit den boze. De voorstanders van een therapeutisch model beweren uiteraard dat er van autisme helemaal geen sprake kan zijn geweest in het geval dat een behandeling uitwerking heeft. Kortom, autisme - allang geen fase in de normale ontwikkeling meer, maar gebruikt in de zin van defect of afweer - blijft vooralsnog een groot raadsel. Toch is het een leerzame stoornis voor eenieder die met autistiforme afweer, die ook bij volwassenen voorkomt, te maken krijgt. Slechts weinig therapeuten durven de uitdaging van een behandeling van infantiele autistiforme syndromen aan. Meestal zijn dit psychoanalytici die ook wetenschappelijk geïnteresseerd zijn en zoeken naar een theorie over het allereerste begin van psychisch leven en contactleggen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.