Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by source…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hillenaar, H. (1997). H. Guntrip: de psychoanalyse van een zeventigjarige: Bespreking van: Jeremy Hazell (1996), H.J.S. Guntrip. A Psychoanalytical Biography. Free Association Books, London. ISBN 1-85343-333-0, 230 pagina's, prijs: £ 17,95. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):52-54.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):52-54

H. Guntrip: de psychoanalyse van een zeventigjarige: Bespreking van: Jeremy Hazell (1996), H.J.S. Guntrip. A Psychoanalytical Biography. Free Association Books, London. ISBN 1-85343-333-0, 230 pagina's, prijs: £ 17,95

Review by:
Henk Hillenaar

Dit is een bijzonder boek, waarin we drie van de belangrijkste Engelse psychoanalytici van de laatste vijftig jaren van dichtbij aan het werk zien: W.R.D. Fairbairn, D.W. Winnicott en H.J.S. Guntrip. Deze laatste is in feite de centrale figuur: zijn levensverhaal wordt hier op een originele manier verteld, namelijk door een verslag van de analyses van Guntrip (1901-1975), op latere leeftijd uitgevoerd door Fairbairn en daarna door Winnicott. Voor beide analyses reisde Guntrip vanuit Leeds naar respectievelijk Edinburgh en Londen en beide behandelingen duurden ongeveer negen jaar. Guntrip maakte destijds na iedere sessie aantekeningen en noteerde vele van zijn dromen, in de hoop van dit alles nog eens een boek te kunnen maken. Daarvoor heeft hij geen tijd meer gekregen, maar zijn leerling Jeremy Hazell, die zijn papieren erfde, heeft dat werk nu in zijn plaats gedaan.

Het resultaat is zo de moeite waard omdat we deze voormannen van de objectrelatietheorie nu eens niet alleen met ideeën bezig zien maar met hun dagelijkse praktijk. In die praktijk blijken ze genoeg openheid te bezitten om, waar nodig, hun theorieën aan te passen of, met name in het geval van Fairbairn, die te wijzigen. Eenzelfde vrijheid treffen we ook aan in de uiterlijke vormgeving van de analytische sessie: Nu eens wordt er door analysant en analyticus tegenover elkaar gezeten, dan weer wordt de bank gebruikt. Zo geeft Fairbairn bij het komen en weggaan geen hand, terwijl Winnicott dat wel doet.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.