Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Verbruggen, G. (1997). Te weinig tijd: Bespreking van A. Stufkens (red.) (1996), De psychische klok. Psychoanalytische opvattingen over tijdszin en tijdbeleving. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90-5352-243-3, 112 pagina's, prijs £ 27,50. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):54-56.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):54-56

Te weinig tijd: Bespreking van A. Stufkens (red.) (1996), De psychische klok. Psychoanalytische opvattingen over tijdszin en tijdbeleving. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90-5352-243-3, 112 pagina's, prijs £ 27,50

Review by:
Guy Verbruggen

Zelfs wanneer we afzien van de prestigieuze Freudvertaling, kunnen we uitgeverij Boom benoemen als ‘de’ uitgever die in onze Lage Landen met de regelmaat van de klok analytische literatuur op de markt brengt. Vooral Nederlandse psychoanalytici publiceren vaak bij deze uitgever, onder andere naar aanleiding van het jaarlijkse PSU-symposium te Utrecht, waarvan dit boek de twaalfde editie in herinnering brengt.

G.R. Bögels beschrijft tijd als een projectie van het menselijk bestaan. Vanaf de conceptie speelt de tijd als gefaseerde duur een prominente rol in de ontwikkeling. Bögels zet zich nogal aftegen de idealisering van het kleine kind, iets wat niet alleen van deze tijd is, maar ook al bij de oude Grieken werd verhaald, bijvoorbeeld in de mythe rond Hermes, wonderkind van Zeus. In verband met dit idealiseren had ik wel enkele literatuurverwijzingen verwacht, ook al zijn Stern (1985) en Piontelli (1992) misschien wat té bekende werken voor Bögels. Anderzijds waarschuwt zij voor adultocentrisme in psychoanalytische kringen. In de puberteitsperiode die vaak onvoldoende tot haar recht komt in een analyse, ‘ontdekt’ men het seksuele leven van zijn ouders, krijgt men zijn plaats in de historische lijn van het gezin en de familie. Ook psychoanalyse bij ouderen is een recente uitbreiding van het therapeutische veld, volgens Bögels vooral door Pearl King beschreven. Het belangrijke werk van Nemiroff en Colarusso (1985) vermeldt zij niet.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.