Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bögels, G.F. (1997). Broodnodige polemiek. Tijdschr. Psychoanal., 3(1):57-58.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(1):57-58

Reacties

Broodnodige polemiek

Gertie F. Bögels

In de rubriek Verslagen van het Tijdschrift voor Psychoanalyse 1996, tweede jaargang nummer 1 vindt men het verslag van de studiedag van de NVPA en het NPG over het onderwerp Recente bevindingen op het gebied van kinderontwikkeling en psychoanalytische theorievorming van de hand van Margit Deben. Collega Deben parafraseert uit mijn voordracht tijdens deze studiedag het volgende: ‘Zij geeft aan grote bezwaren te hebben tegen proeven met spenen met daarin een druksensor waarmee een bandrecorder of diaprojector in werking wordt gezet. Dit type onderzoek, door haar [Bögels] “reductionistisch tel- en meetwerk” genoemd, geeft geen inzicht in de vroegste socio-communicatieve vaardigheden.’ En Deben vervolgt: ‘Jammer en onnodig is haar polemiserende toon. Niemand beweert immers dat deze niet-analytische research in de plaats zou moeten komen van baby- en gedragsobservatie.’ Tot zover het citaat.

Het vergt enige uitleg wanneer men zich moet verdedigen tegen op cruciale punten onjuist weergegeven uitspraken, vooral wanneer men berispt wordt vanwege een ‘onnodig polemiserende toon’. Toch wil ik een poging tot correctie maar vooral uitleg, en dan toch vooral polemisch, wagen.

Allereerst is het verre van mij de ‘niet analytische’ infant-research geen plaats toe te kennen naast de psychoanalytische observatie, dat zou geheel in strijd zijn met de ervaringen van mij en ieder ander die wel eens een internationaal congres over dat onderwerp bezoekt.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.