Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Slijper, F. (1997). Indicatie voor psychoanalyse: verslag van twee symposia. Tijdschr. Psychoanal., 3(2):111-116.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(2):111-116

Verslagen

Indicatie voor psychoanalyse: verslag van twee symposia

Froukje Slijper

Symposium 1: Waarom toch zo lang en dan nog zo vaak? Over de plaats van de psychoanalyse

Dit is de titel van het tweede symposium georganiseerd door het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (het eerste ging over de dood bij kinderen) op 17 januari 1997 te Amsterdam. In de inleiding stelde de directeur van het NPI, L. de Nobel, dat één van de motieven om een symposium te houden over de frequentie en duur van de psychoanalyse de behoefte is aan verantwoording en openheid naar de buitenwacht. Er werden vervolgens drie klinische referaten gehouden, alle drie schitterende beschrijvingen van moeilijke, langdurige, succesvolle psychoanalyses. De patiënten die in deze referaten werden beschreven, hadden alle drie toestemming verleend aan hun psychoanalyticus om over hun behandeling te rapporteren; een moedige beslissing en tevens een voor de Nederlandse psychoanalytische wereld vrij unieke situatie. De vierde voordracht was een poging de resultaten van de drie gepresenteerde analyses en de vraagstelling rond de indicatiestelling voor psychoanalyse in een breder theoretisch kader te plaatsen.

De eerste voordracht, Veelzeggend zwijgen, kreeg van de referent mevrouw A.T. Wippler- de Bruin (opleidingsanalytica) de ondertitel Spreken is zilver, zwijgen is goud. Zij beschreef de analyse van mevrouw X, een patiënte met een karakterneurose waarin het aandeel van het narcisme groot is en er sprake is van een chronische depersonalisatie. De analyse begint echter als een psychotherapie, daar patiënte bij de indicatie psychoanalyse te kennen geeft over een jaar een stage in het buitenland te zullen gaan lopen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.