Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Rijck, A. (1997). Analyticus zonder orthodoxie of onderworpenheid: Bespreking van: Michael Jacobs (1995), D.W. Winnicott, reeks ‘Key Figures in Counseling and Psychotherapy’. Sage Publications, London. ISBN 0-8039-8595-9, 163 pagina's, prijs £ 9,95 en van: Alexander Newman (1995), Non-Compliance in Winnicott's Words. Free Association Books, London. ISBN 1-85343-303-9, 460 pagina's, prijs £ 25,00.. Tijdschr. Psychoanal., 3(2):117-119.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(2):117-119

Boeken

Analyticus zonder orthodoxie of onderworpenheid: Bespreking van: Michael Jacobs (1995), D.W. Winnicott, reeks ‘Key Figures in Counseling and Psychotherapy’. Sage Publications, London. ISBN 0-8039-8595-9, 163 pagina's, prijs £ 9,95 en van: Alexander Newman (1995), Non-Compliance in Winnicott's Words. Free Association Books, London. ISBN 1-85343-303-9, 460 pagina's, prijs £ 25,00.

Review by:
Arseen De Rijck

De figuur van Donald Woods Winnicott blijft veel auteurs inspireren tot biografische en tekstkritische studies. Belangrijke bijdragen werden onder meer geleverd door Davis en Wallbridge (1981), Philips (1988), Grolnick (1990), Rudnytsky (1989, 1991) en Kahr (1996). Het boek van Michael Jacobs is zeker niet dé gezaghebbende studie over de figuur en het werk van Winnicott. Dat was ook niet de bedoeling van de auteur. De opzet was, in de lijn van de reeks Key Figures in Counseling and Psychotherapy, Winnicott te situeren in de historische ontwikkeling van de psychoanalyse en zijn invloed in de huidige psychotherapiewereld na te gaan.

Naar hij zelf bekent, begon Michael Jacobs aan zijn boek met een gebrekkige kennis van zijn onderwerp. Gaandeweg echter blijkt hij zich grondig in de materie ingewerkt te hebben. In zijn biografische schets benadrukt hij vooral de factoren die een blijvende invloed op Winnicott uitgeoefend hebben. Zo wijst hij, net als Kahr (1996) overigens, op de mogelijke weerslag van de samenstelling van diens familie. Het vrouwelijke element overwoog sterk: hij was de enige jongen naast twee meisjes, die respectievelijk zes en zeven jaar ouder waren. Verder waren er nog een kindermeisje en bijwijlen een gouvernante die zich met hem bezighielden, evenals een tijdelijk inwonende tante.

Ofschoon de relatie met zijn vader niet bepaald slecht was, bleek deze zakenman veel afwezig te zijn. Vandaar Winnicotts uitlating (Rudnytsky 1991, p. 185): ‘I was left too much to all my mothers.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.