Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Corveleyn, J. (1997). Een werkboek over borderline: Bespreking van J.J.L. Derksen &. H. Groen (red.) (1994), Handboek voor de behandeling van borderline patiënten. Utrecht, De Tijdstroom. ISBN 90-352-1510-9, 264 pagina's, prijs: £ 69,-. Tijdschr. Psychoanal., 3(2):119-121.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(2):119-121

Een werkboek over borderline: Bespreking van J.J.L. Derksen &. H. Groen (red.) (1994), Handboek voor de behandeling van borderline patiënten. Utrecht, De Tijdstroom. ISBN 90-352-1510-9, 264 pagina's, prijs: £ 69,-

Review by:
Jos Corveleyn

In het Nederlands taalgebied is Derksen een auteur die de laatste jaren ruime bekendheid verwierf met tal van publicaties over de psychodiagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen en meer in het bijzonder van de borderline persoonlijkheidsstoornis (zie Derksen 1986, 1988, 1989, 1993; Derksen e.a. 1988). Hij was dan ook bij uitstek geschikt om een pleiade van auteurs te mobiliseren om een boek samen te stellen over de behandeling van de borderline patiënten. De term ‘handboek’ wordt in de titel gebruikt, terwijl het misschien beter ware geweest van een ‘werkboek’ te gewagen.

‘Handboek’ suggereert te veel dat het om een afgegrensd gebied gaat waarover nu eens de voorlopig-definitieve kennis samengezet wordt en in verband met therapie schept het de verwachting dat er een helder omschreven strategie uit de doeken gedaan kan worden. Niets is minder waar, zoals het boek overigens ook voortreffelijk duidelijk maakt. De borderline-problematiek is geen gestroomlijnd gebied: diverse definities zijn in omloop en op therapeutisch gebied zijn er zoveel varianten als er settings zijn en variaties in de zeer uiteenlopende klinische vormen. Die diversiteit blijkt zeer goed uit dit boek. De redacteuren gaan deze niet uit de weg. Niettemin pogen zij in dit bos enkele bomen te markeren om enig overzicht te verkrijgen. In hoofdzaak is Deel I, Achtergronden, hierop gericht. Hierin wordt zeer veel informatie over diagnostische en epidemiologische aspecten (Ingenhoven en Van den Brink), met uitvoerige literatuuropgave, overzichtelijk bijeengebracht, alsook over de test-diagnostische literatuur (Dragt en Derksen), over de gezinsachtergronden (Robbertz en Derksen) en over klinisch en klassiek-empirisch onderzoek over het effect van de psychologische behandeling van borderline patiënten (Derksen, Bender en Roverts).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.