Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (1997). Zin in psychotherapie? Bespreking van: H.P.J. Stroeken (1996), Psychotherapie en zin. Rijks Universiteit Leiden, 39 pagina's. Tijdschr. Psychoanal., 3(2):122-123.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(2):122-123

Zin in psychotherapie? Bespreking van: H.P.J. Stroeken (1996), Psychotherapie en zin. Rijks Universiteit Leiden, 39 pagina's

Review by:
Michel Thys

Op dezelfde dag waarop het Tijdschrift voor Psychoanalyse haar symposium hield over discretie in wetenschappelijke publicaties, 27 september 1996, hield Harry Stroeken zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bij dit relatief publieke ritueel waakt Stroeken zorgvuldig over de onherkenbaarheid van de casus van een depressieve man die hem inspireert bij zijn uiteenzetting over de relatie tussen psychoanalytische psychotherapie en zin. De hand van Stroeken is door de tekst heen echter zeer herkenbaar: we kennen zijn heldere schrijfstijl, zijn vermijden van hoogdravende theoretische beschouwingen. Ook deze thematiek wil hij concreet houden en niet losmaken van ‘het vaak bevredigende maar toch ook moeizame en weinig spectaculaire psychotherapeutische werk van alledag’ (p. 7). De auteur behandelt het onderwerp in twee luiken: enerzijds de vraag of psychotherapie zingevend is voor de patiënt, anderzijds of psychotherapie zelf als een levensbeschouwing opgevat kan worden. De eerste vraag krijgt een positief, de tweede een negatief antwoord. Laat me de kerngedachten van het betoog kort weergeven. Voor zover de beleving van zinloosheid te maken heeft met isolement en vervreemding en zinvolheid met contact, werkt psychotherapie - het contact met de psychotherapeut - zingevend, aldus Stroeken. Vanuit dit accent op psychotherapie als ‘corrective emotional experience’ is de expliciete vraag naar de zin ervan dan ook vaak overbodig: ze spreekt vanzelf, er wordt sowieso al aan gewerkt.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.