Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To receive notifications about new content…

PEP-Web Tip of the Day

Want to receive notifications about new content in PEP Web? For more information about this feature, click here

To sign up to PEP Web Alert for weekly emails with new content updates click click here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vliegen, N. (1997). Berichten met betrekking tot het gebrek aan diepgang, achtergrond en zelfonderzoek bij psychoanalytische kindertherapeuten zijn sterk overdreven. Tijdschr. Psychoanal., 3(2):124-125.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(2):124-125

Reacties

Berichten met betrekking tot het gebrek aan diepgang, achtergrond en zelfonderzoek bij psychoanalytische kindertherapeuten zijn sterk overdreven

Nicole Vliegen

Namens een groep psychoanalytische kindertherapeuten formuleren we een aantal bedenkingen bij het verslag van de heer Verbruggen over de debatnamiddag Het einde van de psychoanalytische therapie, op 15 november 1996 naar aanleiding van tien jaar Vlaamse Vereniging voor Psychotherapie.

In zijn verslag spreekt de heer Verbruggen in een ‘post partum’ een oordeel uit over ‘het niveau van denken en ervaren’ van de kinderpsychotherapeuten dat volgens hem niet dat van de volwassenentherapeuten haalt. De heer Verbruggen gebruikt aldus zijn verslag voor oneigenlijke doeleinden en het Tijdschrift voor Psychoanalyse laat zich gebruiken als forum voor pamflettaire stemmingmakerij over één van haar doelgroepen.

Verbruggen schetst terecht dat er een verschil is in gedachtegoed en opleiding tussen de verschillende groepen psychoanalytici en psychoanalytische therapeuten. Maar, het op ongenuanceerde en polariserende wijze naar buiten brengen van deze verschillen - die overigens erkend worden als discussiepunten binnen de VVPT - geeft allerminst blijk van een bekommernis de dialoog daarover binnen de vereniging te willen bevorderen. Bovendien lijkt hij de ervaren verschillen slechts te kunnen begrijpen door het ‘andere, hem onbekende’ te devalueren en te kleineren, waarbij hij het hem vertrouwde - de eigen opleidingsachtergrond als volwassenentherapeut en psychoanalyticus - tot norm verheft.

De verschillen, die in Verbruggens betoog nogal zwart-wit gesteld worden, wensen we duidelijk te nuanceren tegen de achtergrond van de overeenkomsten tussen kinder- en volwassenentherapeuten.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.