Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Evernote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

Evernote is a general note taking application that integrates with your browser. You can use it to save entire articles, bookmark articles, take notes, and more. It comes in both a free version which has limited synchronization capabilities, and also a subscription version, which raises that limit. You can download Evernote for your computer here. It can be used online, and there’s an app for it as well.

Some of the things you can do with Evernote:

  • Save search-result lists
  • Save complete articles
  • Save bookmarks to articles

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vermote, R. (1997). Reactie op het verslag van Guy Verbruggen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997/1. Tijdschr. Psychoanal., 3(2):126.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(2):126

Reactie op het verslag van Guy Verbruggen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997/1

R. Vermote

Als bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie voelen wij ons genoodzaakt te reageren op het verslag van Guy Verbruggen Studiedag 15 november 1996. Tien jaar Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie: ‘Het einde van de psychoanalytische therapie’ (Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997/1, p. 37-39). Het betrof geen studiedag maar een debat over een aantal spanningsvelden binnen de vereniging. Het thema Het einde van de psychoanalytische therapie leek ons geschikt om de verschillen naar voren te laten komen. Om de discussie op gang te brengen werd aan vier psychoanalytisch psychotherapeuten van verschillende strekking (waaronder één lid van onze vereniging) gevraagd om kort een aantal stellingen naar voren te brengen.

We danken de heer Verbruggen voor zijn verslag en zijn persoonlijke mening over de stellingen en over het debat. We vinden het echter onterecht om vanuit een persoonlijke appreciatie van deze stellingen generalisaties te maken over de opleiding en kwaliteiten van kindertherapeuten binnen de vereniging.

Namens

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.