Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(1997). Kalender. Tijdschr. Psychoanal., 3(2):127-128.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(2):127-128

Kalender

6 juni 1997

Symposium ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, te Utrecht.

Inlichtingen: Mevrouw H.G. Haentjens Dekker, (030) 2307070, dagelijks van 9.00 tot 13.00 uur.

13 juni 1997

Studiedag Supervisie en Psychoanalytische Psychotherapie, te Ede. Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Inlichtingen: Secretariaat NVPP, telefoon/fax (0343) 456623

20-23 juli 1997

Clinical Pre-Congress Meeting te Londen. British Psychoanalytical Society.

Inlichtingen: 63, New Cavendish Street, London W1M 7RD. Telefoon +44 (171) 5804952, fax: +44 (171) 3235312.

27 juli - 1 augustus 1997

40th IPA Congress: Psychoanalysis and Sexuality, te Barcelona.

Programme Committee Europa: Marilia Aisenstein, 72 rue d'Assas, 75006 Paris. Telefoon: (1) 45481338, fax: (1) 45487112. Inlichtingen: internet: http://web.ukonline.co.uk/Members/ipat.

7-15 augustus 1997

IPA Standing Conference on Psychoanalytic Research: Third Annual Research Training Programme te Londen. IPA/University of London. Inlichtingen: Peter Fonagy, Psychoanalysis, Unit, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT. Fax: +44 (171) 9161989, E-mail p.fonagy@ucl.ac.uk.

September 1997

De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie organiseert vanaf september 1997 twee cursussen over korte therapieën: 1. een cursus door mevrouw D. Eiselin, gericht op brede oriëntatie en oordeelsvorming en 2. een cursus met technisch seminar door A.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.