Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (1997). Redactioneel. Tijdschr. Psychoanal., 3(3):130-131.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(3):130-131

Redactioneel

Hans Reijzer

In een even woedende als droefgeestige bijdrage aan de bijlage Wetenschap & Onderwijs van het NRC Handelsblad beschrijft Vincent Icke de telkens terugkerende overwinning van het obscurantisme. Hij ziet de bedreiging van wat hij noemt Oevewenietekenne, ebbewenooitgehad. Aan de andere kant maakt hij begrijpelijk hoe het werkelijk mis kan gaan met de psychoanalyse als behandelvorm. De analyse is nog steeds een stroming die afwijkt van de gebruikelijke maatschappelijke tendenties en het zou kunnen dat daardoor de noodzakelijke steun wegvalt. Over soortgelijke beslissingen zegt Icke: ‘Dus worden onderwijs, kunst en wetenschap in rap tempo gesloopt. Niet-zoals ik vroeger wel eens dacht - door de knechten van het grootkapitaal, maar door je eigen ministers en staatssecretarissen, de knechten van de aardappelpuree.’ Zo zou het me niets verwonderen als binnenkort, behalve op een paar geprivilegieerde eilanden alleen korte therapieën (echt kort, vijftien of tien keer bijvoorbeeld) vergoed zullen worden. De psychoanalytici wapenen zich daartegen door zich inhoudelijk verder te ontwikkelen, zoals blijkt uit een niet aflatende stroom van publicaties via de oude media en nu ook via Internet. Naar de buitenwereld is er een stoet onderhandelaars, die zich in hun arbeid gesteund weten door allerlei feestgedruis: bijeenkomsten waar (hoge) gasten meer dan welkom zijn. Allerlei data helpen daarbij. Dit zo droeve feestjaar is in Nederland begonnen met het tachtigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, werd in het midden gemarkeerd door het halve-eeuwfeest van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en zal worden afgesloten op 8 november met een symposium geheten De Psychoanalyse rond(t) de eeuw, een gemeenschappelijke manifestatie van die twee verenigingen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.