Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Nobus, D. Libbrecht, K. (1997). De Franse connectie: Een geschiedenis van de psychoanalyse in België. Tijdschr. Psychoanal., 3(3):132-149.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(3):132-149

De Franse connectie: Een geschiedenis van de psychoanalyse in België

Dany Nobus en Katrien Libbrecht

De relatief korte geschiedenis van de psychoanalyse in België is tot dusver nauwelijks beschreven. Er zijn drie krachtlijnen te onderscheiden: ten eerste het duidelijke verschil tussen de periodes vóór en na de Tweede Wereldoorlog, ten tweede de doorslaggevende rol van de Franse taal en ten derde de sterke banden met de academische wereld.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.