Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vandermeeren, R. (1997). Workshop - De psychoanalytische behandeling van de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis - met professor dr. Gerald Adler, 21 maart 1997. Tijdschr. Psychoanal., 3(3):161-164.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(3):161-164

Verslagen

Workshop - De psychoanalytische behandeling van de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis - met professor dr. Gerald Adler, 21 maart 1997

Review by:
Ronny Vandermeeren

De psychoanalytische dienst van het Universitair Centrum St. Jozef te Kortenberg en de postgraduate specialisatie in de psychoanalytische psychotherapieën van de K.U. Leuven organiseerden een workshop met professor dr. G. Adler. In de programmafolder wordt professor Adler omschreven als één van de toonaangevende experts (samen met Kernberg, Masterson, Buie, Gunderson en Searles) op het vlak van de psychoanalytische behandeling van borderline patiënten. Professor Adler is verbonden aan de Harvard Medical School in Boston (USA) en is tevens voorzitter van de Boston Psychoanalytic Society and Institute. Hij publiceerde tot nog toe twee boeken en een veertigtal artikelen over de behandeling van borderline en narcistische patiënten.

De voormiddag handelde over de borderline persoonlijkheidsstoornis. In het werk van Adler rond de borderline pathologie nemen de concepten ‘aloneness’ en ‘abandonment’ een centrale plaats in (Adler 1979). In de behandeling van borderline patiënten komt men steeds op een punt waar zich duidelijk een gebrek aan ‘the capacity to be alone’ manifesteert. De patiënt heeft een paniekerig gevoel van innerlijke leegte, vreest het contact met de therapeut te verliezen en dreigt door woede op de therapeut overspoeld te worden. Adler legt hierbij de link met het werk van Piaget en Fraiberg over de sensori-motorische ontwikkeling van een objectconcept bij het kind. Een kind in fase IV van deze ontwikkeling (8-13 maanden) kan een object herkennen en ook gaan zoeken wanneer het verstopt is, maar niet het beeld ervan oproepen wanneer dit object langere tijd afwezig is; het beschikt over een ‘recognition memory’.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.