Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (1997). De psychose volgens Lacan: Bespreking van: L. Billiet (1996), ‘Het gebroken oor’. Lacan voor de kliniek van de psychose. Reeks Psychoanalytische Perspektieven, Pegasos 11. Idesça, Lamoraal van Egmontstraat 18, Gent. ISSN 0771-5862. 157 pagina's, prijs: 400 F + 58 F portokosten. Tijdschr. Psychoanal., 3(3):165-168.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(3):165-168

Boeken

De psychose volgens Lacan: Bespreking van: L. Billiet (1996), ‘Het gebroken oor’. Lacan voor de kliniek van de psychose. Reeks Psychoanalytische Perspektieven, Pegasos 11. Idesça, Lamoraal van Egmontstraat 18, Gent. ISSN 0771-5862. 157 pagina's, prijs: 400 F + 58 F portokosten

Review by:
Michel Thys

Ongeveer halverwege het boek lezen we dat de kliniek van de psychose niet alleen de toetssteen is van elke analytische theorie, maar ook een terrein waar bijzonder veel te leren valt over de neurose en de perversie (p. 69). Ik denk dat de schrijfster hierin volledig gelijk heeft. De psychose confronteert ons immers met de strijd zelf om het menselijke, het psychische, een strijd die ook voor het niet psychotische subject nooit gestreden is. Het boek biedt een geslaagde en grondige poging om deze bewering te illustreren. De auteur weet voortdurend kliniek en theorie aan elkaar te spiegelen en onderling te verstrengelen. Met tal van vignetten van in de psychiatrische kliniek opgenomen patiënten brengt zij niet enkel met veel respect de psychoticus maar ook de lacaniaanse psychosetheorie tot leven. Of de lacaniaanse theorie deze klinische toetssteen ook doorstaat, zoals Billiet de lezer wil doen geloven, blijft voor mij een open vraag. Het is al een hele verdienste om deze vraag zo scherp vanuit de klinische praktijk op tafel te werpen dat de discussiepunten eromheen helderder dan meestal het geval is naar voren komen.

Terwijl de verzameling artikelen waaruit het boek bestaat door de auteur zelf in het woord vooraf een ‘samenraapsel van fragmenten’ wordt genoemd, komt het geheel toch over als één stevige brok lectuur waarin zeer consequent een welbepaald denken is doorgevoerd. Die eenheid komt mede tot stand door het voortdurend benaderen van de problematiek vanuit Lacans drie ordes: het Reële, het Imaginaire en het Symbolische, en dus bijvoorbeeld niet vanuit Lacans vier discours (vergelijk Verhaeghe 1994).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.