Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

de Jong, H. (1997). De andere mythe: Bespreking van: Robert A. Paul (1996), Mozes and Civilization. The Meaning behind Freud's Myth. Yale University Press, New Haven/London. ISBN 0-300-06428-4, 268 pagina's, prijs: £22, 50. Tijdschr. Psychoanal., 3(3):168-170.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(3):168-170

De andere mythe: Bespreking van: Robert A. Paul (1996), Mozes and Civilization. The Meaning behind Freud's Myth. Yale University Press, New Haven/London. ISBN 0-300-06428-4, 268 pagina's, prijs: £22, 50

Review by:
Hein de Jong

Wie Totem und Tabu (Freud 1912-13) heeft gelezen zal de indruk hebben gekregen dat de figuur van de vader die zijn zonen verbiedt om met zijn vrouwen te slapen uit de verre oertijd stamt- een tijd waarin de mensheid zich nog maar nauwelijks van de andere primaten was gaan onderscheiden. De indruk bestaat dat er dan lange tijd niets gebeurt, waarna met de Oedipusmythe (waarvan de bekendste versie die van Sophocles is) onze cultuur een aanvang neemt.

In het boek Mozes and Civilization, beschrijft Robert A. Paul de periode tussen de tijd van de oerhorde en het begin van de westerse beschaving; hij toont aan dat er geenszins sprake is van zo'n lange tussenperiode. Paul is hoogleraar in de antropologie en doceert aan de Emory University, zowel op de afdeling psychiatrie als aan het psychoanalytisch instituut aldaar. Paul beschrijft de mythe van de oerhorde, geeft een definitie van het eraan ten grondslag liggende conflict en bestudeert vervolgens daarmee de teksten uit de Torah en de Midrasj. Hij toont aan hoe aanwezig de mythe van de oerhorde in de cultuurhistorie is.

Freud steunde vooral op Darwins beschrijvingen van het gedrag van een kleine groep gorilla's. Het komt erop neer dat de mannelijke leider de vrouwtjes, zowel de moeder als de dochters, verzamelt en na gevechten met rivalen hun vrouwen aan zijn eigen groep toevoegt en de gehele groep bevadert en beschermt tegen de dreiging van buiten, dat wil zeggen die van andere mannetjes.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.