Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mutsaers, W. (1997). De ‘postklassieke’ psychoanalyse: Bespreking van: Frank Summers (1994), Object Relations Theories and Psychopathology. The Analytic Press, Hillsdale NJ. ISBN 0-88163-155-8, 390 pagina's, prijs: £ 18,-. Tijdschr. Psychoanal., 3(3):172-175.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(3):172-175

De ‘postklassieke’ psychoanalyse: Bespreking van: Frank Summers (1994), Object Relations Theories and Psychopathology. The Analytic Press, Hillsdale NJ. ISBN 0-88163-155-8, 390 pagina's, prijs: £ 18,-

Review by:
Wim Mutsaers

Omdat ik het hele veld van psychoanalytische publicaties niet kan overzien, weet ik niet of het waar is dat de publicatie van dit boek ‘een zeldzame gebeurtenis in de psychoanalytische wereld’ is, zoals op de omslag vermeld staat. Ik ben het er wel mee eens dat dit overzicht van een zeer uitgestrekt theoretisch en klinisch landschap met eruditie, sympathie en vanuit een klinisch perspectief is geschreven. Frank Summers is verbonden aan het psychoanalytisch instituut van Chicago. Zijn stijl van schrijven doet vermoeden, dat het boek een neerslag is van seminars over de objectrelatietheorieën, want hij heeft het zeer systematisch, helder en met begrip voor de relatief ongeschoolde lezer opgezet. Bovendien - dat is misschien wel zijn grootste verdienste - maakt hij het door zijn opzet mogelijk om de verschillende objectrelatietheorieën onderling te vergelijken. Elke richting wordt namelijk beschreven en besproken in zijn theoretische concepten en uitgangspunten over ontwikkeling en psychologische structuur met de daaruit voortvloeiende gedachten over pathologie en behandeling. Aan deze lijn wordt in het boek consequent en met gevoel voor didactiek vastgehouden. Het eerste hoofdstuk is een relatief korte uiteenzetting over de wortels van de objectrelatietheorieën tegen de achtergrond van het klassieke ego-driftmodel. In de daaropvolgende vijf grote hoofdstukken behandelt Summers de werken van Fairbairn en Guntrip (die horen helemaal bij elkaar), Klein, Winnicott, Kernberg en Kohut inclusief de belangrijkste aanvullingen en modificaties van hun respectievelijke ‘volgelingen’.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.