Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

van Leeuwen, W.F. (1997). Notitie bij Schalkwijks ‘Psychoanalyse en emoties’. Tijdschr. Psychoanal., 3(3):178.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(3):178

Notitie bij Schalkwijks ‘Psychoanalyse en emoties’

W. F. van Leeuwen

Hoewel Schalkwijk mij met complimenteuze instemming citeert, geloof ik toch dat de radicalere strekking van mijn betoog hem is ontgaan, namelijk dat de psychoanalytische theorie en praxis, vanuit een moderne emotie-opvatting, compleet is te begrijpen en beschrijven als een psychologie van bewuste en onbewuste gevoelens - die zich niet laten reduceren uit (en dus ook niet reduceren tot) enige metapsychologische constructa. (Wie dit mocht interesseren verwijs ik naar mijn artikel in Panhuysen en Terwee, Psychoanalyse en Wetenschap, 1991; of, prettig kort, de abstract in nummer 2 van de Psychoanalytic Quarterly, 1997, p. 367, van de Engelse vertaling van Het vanzelfzwijgende.) Overigens ben ik het met Schalkwijks conclusie goeddeels eens, maar is het niet wat laat in de dag voor de ‘aanzet tot een discussie’ die toch wel minstens een kwart eeuw aan de gang is?

W.F.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.