Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (1997). Redactioneel. Tijdschr. Psychoanal., 3(4):186-189.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(4):186-189

Redactioneel

Hans Reijzer

Bij de Nederlandse psychotherapeuten is dezer dagen een drukwerk binnengekomen dat stug leesbaar is, veel terzijde gelegd zal zijn voor een meer geschikt moment, maar waarvan het belang van het verschijnen niet onderschat mag worden. De naam: Richtlijnen voor de psychotherapeutische behandeling van depressie. Auteur is de Werkgroep Consensus en Protocollering Psychotherapie bij Depressie, een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Het is een systematisch werkstuk, opgesteld door kopstukken van de bij de NVP vertegenwoordigde therapeutische richtingen - allerminst de kameel die het resultaat is van de poging van een commissie om een paard te ontwerpen - en het verdient voor een behoorlijk deel de lof die de voorzitter van de NVP, M.H.M. de Wolf, het toezwaait in zijn begeleidend schrijven: ‘Het proces van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling wordt beschreven. In de behandeling worden vier stadia onderscheiden, waarbij richtlijnen zijn geformuleerd voor de overgang naar een volgende fase met de daarbij horende overwegingen. Er is aandacht besteed aan de mogelijke beslismomenten en -criteria, vanaf het moment van aanmelding tot en met beëindiging van de behandeling.’

De maatschappelijke consequenties die het kan krijgen, zullen zeer ingrijpend zijn. Daarom is dit één van die momenten dat psychoanalytici zich moeten laten horen als individuen én gebundeld in de verenigingen waar zij deel van uitmaken, niet om hun ‘verloren gelijk’ (Barendregt 1976!)1 nogmaals te poneren, maar om zich af te vragen hoe deze regels tot stand zijn gekomen en zich erop te bezinnen of ze ermee leven kunnen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.