Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Güldner, M. Roelofsen, W. (1997). Verslag van het veertiende PSU-symposium, op 31 mei 1997. Tijdschr. Psychoanal., 3(4):240-243.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(4):240-243

Verslagen

Verslag van het veertiende PSU-symposium, op 31 mei 1997

Max Güldner en Wim Roelofsen

De belangstelling voor het veertiende voorjaarssymposium van de PSU was opnieuw weer zeer groot. De Stadsschouwburg te Utrecht bleek voortreffelijk dienst te doen voor dit symposium, dat de titel meekreeg Och, mijn lieve mamaatje - over moeders en moederschap. Was het toeval of het vernuft van de symposiumcommissie dat in deze nieuwe locatie nu met ‘de moeder’ een nieuwe start gemaakt werd, net zoals in 1984 bij het eerste symposium met ‘de vader’ werd begonnen?

Waarom is nooit eerder een symposium aan moeders gewijd? Moeders en moederschap zijn een oneindig thema, een thema dat misschien ook moeilijk en beladen is omdat er emotioneel zoveel aan vast zit, zoals bleek tijdens de forumdiscussie. De voorzitter sprak dan ook zijn hoop uit dat de lezingen en discussies bij zouden dragen tot een genuanceerde en ook voor de klinische praktijk relevante beeldvorming omtrent dit onderwerp.

In de eerste lezing ging de heer De Raeymaecker uitvoerig in op de vroege moeder-kindrelatie, waarvan Winnicott zegt dat tederheid het subtiele kenmerk ervan is. Langs literaire verwijzingen, psychoanalytisch gedachtegoed uit het verleden en via een studie van P. Wolff (eind jaren zestig) tot meer recent onderzoek van onder anderen T. Brazelton en D. Stern heeft De Raeymaecker getracht de subtiliteiten en kenmerken van de vroege moeder-kindrelatie te schetsen. Uit de studie van Wolff bleek dat moeders die de dagen na de geboorte in staat waren de weelde van de rust te verdragen en zichzelf passiviteit konden toestaan, later meer geduld en tolerantie hadden tegenover hun baby.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.