Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dehing, J. (1997). W.R. Bion: Past and Future. International Centennial Conference on the Work of W.R. Bion (1897-1997); Turijn, Italië, 16-19 juli 1997. Tijdschr. Psychoanal., 3(4):243-246.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(4):243-246

W.R. Bion: Past and Future. International Centennial Conference on the Work of W.R. Bion (1897-1997); Turijn, Italië, 16-19 juli 1997

Review by:
Jef Dehing

Bions dochter Parthenope, zelf psychoanalytica, organiseerde dit congres, samen met Silvio A. Merciai en verschillende officiële instanties uit Turijn en omgeving, om de honderdste verjaardagvan Bions geboorte (8 september 1897) te herdenken. Zij hoopte dat het een gelegenheid zou zijn om Bions werk op een kritische wijze te herbekijken, om ook zijn minder bekende geschriften te integreren, en vooral om de nieuwe perspectieven die hij opende verder te exploreren: een congres niet alleen over Bion dus, maar vooral in de Bioniaanse geest van avontuur en vrijheid van denken. ‘Psychoanalyse zelf is maar de streep op de vacht van de tijger. Uiteindelijk zal ze wellicht de Tijger ontmoeten - het Ding an sich - O’ (Bion 1975, p. 112). Dit citaat uit Bions Memoir of the Future gold als voornaamste motto voor dit congres: een hele uitdaging voor het narcisme van de psychoanalyticus!

Méér dan zeshonderd inschrijvingen bekroonden het uitstekende organisatorische werk; met tweederde van het totaal aantal deelnemers waren de Italianen duidelijk in de meerderheid: psychoanalytici, maar ook veel studenten van de Turijnse universiteit. Uit het buitenland vielen vooral de sterke delegaties uit Noord- en Zuid-Amerika, Engeland en de Tavistockkliniek op. Bij de andere Europese landen waren Frankrijk en Duitsland het best vertegenwoordigd. We ontmoetten ook deelnemers uit Scandinavië, Finland, Duitsland, Zwitserland, Griekenland en Israël. Met twee Vlamingen en één Nederlander hadden de lage landen aan de zee een wel heel discrete delegatie.

Alle deelnemers kregen het laatste boekje van Bion cadeau: Taming Wild Thoughts. Een attentie die we mede te danken hadden aan Francesca Bion, de redacteur, en Karnac Books.

De

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.