Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ubbels, J. (1997). Psychoanalyse en seksualiteit Verslag van het veertigste Internationale Psychoanalytische Congres te Barcelona. Tijdschr. Psychoanal., 3(4):247-251.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(4):247-251

Psychoanalyse en seksualiteit Verslag van het veertigste Internationale Psychoanalytische Congres te Barcelona

Jaap Ubbels

Inleiding

Traditioneel vindt op de middelste dag van de week die het tweejaarlijkse congres van de IPA duurt de voor alle leden en aspirantleden toegankelijke ‘Business Meeting’ plaats waarop de bestuurlijke aangelegenheden worden afgehandeld. Deze keer had dit bestuurlijke gedeelte voor Nederland een bijzondere betekenis omdat aan het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap na een jarenlange voorbereiding en internationale visitatie de status van Provisional Society werd verleend. Leden en aspirantleden van het Genootschap zijn daarmee lid, respectievelijk aspirantlid, van de IPA geworden waardoor deze congressen in de toekomst ook voor hen direct toegankelijk zijn. Van de aanwezige Genootschapsleden kreeg ik de indruk dat zij hier blij mee waren. Maar is het nu werkelijk een voorrecht om als lid van de club aan deze congressen te mogen deelnemen; wat is nu de wetenschappelijke betekenis van zo'n groot congres - met dit keer naar schatting drieduizend deelnemers waaronder weer veel Spaanssprekende Zuid-Amerikanen - en loont het wel de moeite er naartoe te gaan? Natuurlijk, de functie als internationaal forum is belangrijk, zowel voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen als voor het bewaren van iets van een gemeenschappelijke en voor buitenstaanders herkenbare psychoanalyse. Een bepaald onderwerp of psychoanalytisch concept wordt van allerlei zijden belicht, verdiept en soms levert dit een aantoonbaar resultaat voor de ontwikkeling van het psychoanalytische denken en de praktijk.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.