Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

de Jong, H. (1997). De bezoeker. Tijdschr. Psychoanal., 3(4):251-252.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(4):251-252

De bezoeker

Hein de Jong

De bezoeker is een toneelstuk van de opkomende Franse schrijver Eric-Emmanuel Schmitt. Zijn voorbeelden zijn Sartre, Beckett en Camus, maar in plaats van de visie dat de wereld absurd is, stelt de schrijver dat zij mysterieus is. In De bezoeker gebruikt de schrijver het tragische verhaal van de zieke Freud die in 1938 door de Gestapo gedwongen werd een verklaring te ondertekenen waarin stond dat hij goed was behandeld, alvorens hij uit Wenen mocht vertrekken. ‘Ik kan u de Gestapo van harte aanbevelen’, schreef Freud. In de ‘grap’ van Freud blijft zijn waardigheid behouden; hij is wel geestig maar echt komisch wordt het niet. In het toneelstuk wordt de toeschouwer heen en weer geslingerd tussen tragedie en komedie. De schrijver zegt hierover in een interview: ‘Wat de oude zieke Freud in Le Visiteur meemaakt met de Gestapo is tragisch, maar de mensen komen glimlachend de zaal uit.’

De tweede laag gaat over de dialoog tussen Freud en de bezoeker. Anna Freud wordt door de Gestapo meegenomen, zodat haar vader alleen en ziek in zijn werkkamer achterblijft. In een prachtige rol verschijnt dan Henk van Ulsen als een standbeeld in een dandy-achtige pose in de vensterbank.

De bezoeker vraagt een behandeling en Freud, goed gespeeld door Eric Schneider, wijst hem geïrriteerd op de gang van zaken bij aanmelding. De bezoeker laat zich echter niet wegsturen. Ten slotte vraagt Freud maar naar zijn naam, waarop de bezoeker zegt dat mensen zijn naam niet uitspreken.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.