Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vandermeersch, P. (1997). Lacan in fragmenten: Bespreking van N. Kok en K. Nuijten (red.) (1996), In dialoog met Lacan. Psychoanalytische, filosofische en literatuurtheoretische beschouwingen. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90-5352-265-5, 244 pagina's, prijs: ƒ 39,50. Tijdschr. Psychoanal., 3(4):253-256.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(4):253-256

Boeken

Lacan in fragmenten: Bespreking van N. Kok en K. Nuijten (red.) (1996), In dialoog met Lacan. Psychoanalytische, filosofische en literatuurtheoretische beschouwingen. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90-5352-265-5, 244 pagina's, prijs: ƒ 39,50

Review by:
Patrick Vandermeersch

Zelden heb ik mij méér als een in Nederland wonende Belg ervaren, dan bij het recenseren van dit boek over Lacan. Blijkbaar ben ik niet de enige die deze cultuurkloof heeft aangevoeld. Heel wat auteurs beginnen hun artikel in deze bundel met erop te wijzen hoe enorm verschillend de Lacanreceptie in België en in Nederland is. Terwijl de naam Lacan in Nederland bijna steeds wrevel en onberedeneerde afwijzing uitlokt, zijn een aantal grondprincipes van het lacaniaanse denken reeds enkele decennia in België ruim verspreid.

‘De Nederlanders kunnen geen Frans meer lezen, maar omwille van hun zucht naar symbiose met Amerika zullen zij over de oceaan Lacan op den duur opnieuw ontdekken!’, zo probeerde een vriend mij te troosten. Het is de vraag of het wel dezelfde Lacan zal zijn als degene die meer in het zuiden bekend is. In Amerika (ik bedoel: de Verenigde Staten) worden Lacans teksten via letterenfaculteiten ontdekt en zij worden er als theorie binnen het deconstructiedenken en het feminisme gebruikt. In het grootste gedeelte van Amerika (ik bedoel: niet de Verenigde Staten), dat net als grote delen van Europa een Romaanse cultuur heeft, verwijst de naam Lacan echter niet alleen naar een theorie die gevat zit in cryptische en esoterische teksten - dat óók - maar naar een brede, op de klinische praktijk gerichte stroming binnen het psychoanalytische en zelfs psychiatrische denken.

De redacteuren van dit boek beseffen overigens goed dat de invloed van Lacan op de klinische praktijk er onderbelicht in blijft.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.