Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Smis, W. (1997). De Schaduw van de Dood: Bespreking van: A. Ladan & H. Groen-Prakken (Red.) (1997), Kinderen en de dood. Reeks Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3170-8, 101 pagina's, prijs: € 29,90. Tijdschr. Psychoanal., 3(4):256-257.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(4):256-257

De Schaduw van de Dood: Bespreking van: A. Ladan & H. Groen-Prakken (Red.) (1997), Kinderen en de dood. Reeks Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3170-8, 101 pagina's, prijs: € 29,90

Review by:
Wilfried Smis

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen worden soms met de dood geconfronteerd. Het is bekend hoe ze soms begrafenisrituelen aanwenden om afscheid te nemen van een geliefd huisdier of een gevonden vogel. Ze voelen verdriet rond het verlies van verre verwanten of grootouders, maar troosten zich met de gedachte dat die al oud zijn. Spontaan zien ze de dood niet als definitief. Vaak denken ze dat de overledenen na hun dood op een andere plaats huizen. Meestal is de dood voor kinderen niet erg traumatiserend. Ze ervaren hem niet als bedreigend voor het eigen bestaan. Na korte tijd kunnen ze het verlies een plaats geven. Heel anders is het wanneer een figuur sterft waarmee ze affectief heel sterk verbonden zijn. Dit zijn vooral de ouders, maar ook siblings. Het is treffend hoe vaak het verlies van een vertrouwd persoon in de anamnese van probleemkinderen naar voren komt. Op jonge leeftijd is een ouder-figuur, een broer of zus gestorven.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.