Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van Hoorde, H. (1997). Reactie op ‘De Franse connectie - Een geschiedenis van de psychoanalyse in België’ van Dany Nobus en Katrien Libbrecht, Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997-3, p. 132-149. Tijdschr. Psychoanal., 3(4):258-259.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(4):258-259

Reacties

Reactie op ‘De Franse connectie - Een geschiedenis van de psychoanalyse in België’ van Dany Nobus en Katrien Libbrecht, Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997-3, p. 132-149

Hubert Van Hoorde

Na lezing van het artikel van Nobus en Libbrecht mogen enkele kanttekeningen niet ontbreken.

Eerst en vooral hebben de auteurs de verdienste dit complexe onderwerp - de geschiedenis van de psychoanalyse in België is niet eenvoudig - op heldere wijze te hebben uiteengezet. Die kwaliteit leidt er evenwel toe dat het geheel kort overkomt, maar toegegeven: van een tijdschriftartikel kan men bezwaarlijk de omvang van een boek verwachten.

Deze beknoptheid en helderheid hebben wel geleid tot het vereenvoudigen van nochtans bekende informatie, wat het feitenmateriaal soms anders laat oplichten. Zo lees ik bij voorbeeld op pagina 141 dat het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie in mei 1990 werd opgericht om zes maanden later te worden erkend door de eveneens in 1990 opgerichte Ecole Européenne de Psychanalyse. Hier zou men beter hebben kunnen vermelden dat de EEP in september 1990, dus na het Gezelschap, werd opgericht, en dat de overeenkomst tussen GPP en EEP op n november 1990 te Parijs werd ondertekend. Overigens stellen de auteurs dat de EEP werd opgericht als overkoepelende organisatie voor de ECF (Ecole de la Cause freudienne) en voor lacaniaanse secties in Spanje en Italië. Dit is in die zin onjuist dat de ECF (met Frankrijk en Franstalig België als werkterrein) geen deel uitmaakt van de EEP: beide scholen bestaan naast elkaar, ook al zijn een aantal ECF-leden lid van de Europese School. Samen met andere scholen (in Zuid-Amerika onder meer) maken ECF en EEP deel uit van de inmiddels opgerichte AMP of Association Mondiale de Psychanalyse.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.