Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Traversier, T. (1998). Depressiekuur in een modern jasje. Tijdschr. Psychoanal., 4(1):49-51.
   

(1998). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 4(1):49-51

Depressiekuur in een modern jasje

Trees Traversier

Het is niet verwonderlijk dat er reacties komen van psychoanalytici op de Richtlijnen voor de psychotherapeutische behandeling van depressie. De Werkgroep heeft het waarschijnlijk allemaal goed bedoeld. Het is belangrijk om samen te werken, om een consensus te zoeken of om te ijveren voor zo kort mogelijke therapieën. Maar ons komt toch het beeld van een supermarkt voor ogen, waar iedereen zo snel en zo goedkoop mogelijk bediend moet worden. Afgelopen met de speciaalzaak? Hoeveel komt de consument als mens nog aan bod? De mens, de depressieve mens, kan niet langer subject zijn in deze standaardmodellen, in deze supermarkten. Iets op maatgesnedens, zoals ook een therapie op maat, zal steeds zeldzamer worden. Aan ons om de psychotherapie, en haar afkomst, de psychoanalyse, niet te laten uitsterven of als antiquiteit in de kast te laten opbergen.

Dat de NVP of de overheid probeert vat op te krijgen op de strategie, op de methodiek en de evaluatie van een psychotherapie is op zich niet negatief. Ook in België wordt er de voorbije jaren nogal ophef gemaakt over kwaliteitszorg. Dit brengt rumoer en angst teweeg in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. De therapeuten zijn bang dat de zorgverstrekking aan kwaliteit zal inboeten. De NVP probeert de overheid voor te zijn. Ze wil geen richtlijnen van hogerhand opgedrongen krijgen. Ze vreest dat die te inperkend zouden zijn.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.