Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Moyaert, P. (1998). Schizofrenie vanuit psychoanalytisch perspectief. Tijdschr. Psychoanal., 4(3):132-149.
   

(1998). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 4(3):132-149

Schizofrenie vanuit psychoanalytisch perspectief

Paul Moyaert

In zijn schaarse opmerkingen over schizofrenie beklemtoont Freud het hypochondrische aspect en gaat hij in op de lotgevallen van de voorstellingen zoals ze zich kenbaar maken in typisch schizofrene taaiuitdrukkingen. De inzichten van Freud zijn nog steeds vruchtbaar voor de klinische ervaring. Zijn hypothesen worden aangevuld met een analyse van de affecten die samen met de voorstellingen de psychische representanten zijn van het driftmatige lichaam.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.