Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Delfstra, G. (1998). Symbolen en clichés: de revisie van de psychoanalytische symboolleer door Alfred Lorenzer. Tijdschr. Psychoanal., 4(4):216-229.
   

(1998). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 4(4):216-229

Symbolen en clichés: de revisie van de psychoanalytische symboolleer door Alfred Lorenzer1

Gerrit Delfstra

Tegenover wat gangbaar is in de psychoanalyse, stelt Lorenzer voor om het woord ‘symbool’ te reserveren voor bewuste psychische representanten. Clichés zijn representanten die hun symbolische functie hebben verloren. Ze wijzen dus indirect op verdrongen inhouden. De psychoanalyticus richt zich op de communicatie: de plaats waar symbolen en clichés zichtbaar zijn.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.