Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (1999). Redactioneel. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):2-4.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):2-4

Redactioneel

Hans Reijzer

Op 2 Oktober 1998 organiseerde het Tijdschrift voor Psychoanalyse een symposium over distantie. Een korte beschrijving van de inhoud en het doel van dat samenzijn vond u in het vorige nummer (Schalkwijk 1998); in dit nummer de volledige teksten, bewerkt tot artikel.

Over het Tijdschrift

In het totaal heert het Tijdschrift ongeveer 1000 abonnees. In de vier jaar van zijn bestaan heeft het aantal analytici en analytische Psychotherapeuten onder onze abonnees die zijn aangesloten bij een van de deelnemende verenigingen, zich ontwikkeld met microscopische schommelingen van 592 naar 599, in een vrijwel vlakke lijn, die weer terugdeinst zodra de 600 wordt genaderd.

Hoe kunnen we deze cijfers begrijpen? De eerste en belangrijkste conclusie die getrokken kan worden, is mijns inziens dat de psychoanalytische verenigingen onvoldoende in staat zijn om opleidelingen aan te nemen en vervolgens binnen een redelijke termijn af te leveren. Daarvoor zijn allerlei gronden, bijvoorbeeld utilitaire, zoals de lange opleiding, de hoge kosten, de strenge selectie op grond van criteria die worden ervaren als zeer aan de persoon gerelateerd. Maar ook het algehele psychotherapeutische klimaat, waarin de psychoanalyse in de meeste instellingen in de verdediging is gedrongen, speelt mee. Hierdoor wordt de indicatie voor psychoanalyse over het hoofd gezien en uitsluitend verbunden aan de zogenaamd goede client: gemakkelijk te behandelen, hoog opgeleid, met een problematiek op oedipaal niveau.

Zakelijk speelt ook nog een rol dat voor de toegang tot het beroep Psychotherapeut - dat zelf in een dalende waarderingsspiraal is terechtgekomen - de opleiding tot psychoanalyticus als redundant kan worden ervaren: psychoanalyse is een lange en lastige specialisatie, waarin men zeer veel leert voor een maatschappelijk zeer kleine meeropbrengst.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.