Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (1999). De intieme afstandelijkheid van het subject. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):5-15.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):5-15

De intieme afstandelijkheid van het subject

Michel Thys

Subjectiviteit laat zich beschrijven als een combinatie van afstand van en nabijheid tot zichzelf. Deze intieme afstandelijkheid wordt gekenmerkt door een zekere beweging tussen distantiëring en toenadering van het subject ten opzichte van zijn innerlijke aangrijpingspunt. Aantasting van de wederkerigheid van deze beweging leidt in laatste instantie tot psychotisch zelfverlies en toont meteen de klinische grenzen van de psychoanalyse, die ze zelf oproept.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.