Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hillenaar, H. (1999). Bathmologie: wetenschap en kunst van de goede afstand. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):16-28.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):16-28

Bathmologie: wetenschap en kunst van de goede afstand

Henk Hillenaar

Hoe komt het dat filosofen, psychologen of antropologen, die theorieën ontwerpen over het functioneren van de menselijke geest en over de innerlijke afstand die wij tot onszelf kunnen nemen, bijna steeds weer - van Augustinus tot Hume en van Hegel tot Lacan - uitkomen bij een driedeling?

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.