Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web. OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver. Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Oosterhuis, E. (1999). Op schoot en eraf: Opmerkingen over distantie. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):29-40.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):29-40

Op schoot en eraf: Opmerkingen over distantie

Eugenie Oosterhuis

Het samenspel tussen analyticus en analysant vertoont gelijkenis met de moeder-kindrelatie; het is een dans met thema's en variaties. Technische ‘regels’ voor optimale distantie vloeien voort uit het doel van opvoeding en psychoanalytische behandeling: bevorderen van de ontwikkeling, vergroten van autonomie en innerlijke vrijheid.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.