Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Chayes, M. (1999). British Society October Weekend Conference 1998 revisited. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):41-45.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):41-45

Verslagen

British Society October Weekend Conference 1998 revisited

Michael Chayes

Vrijdagavond 9 oktober kon men zich laten inschrijven op het Institute of Education in Bedford Way, Bloomsbury, waar tevens de openingsreceptie en, later, de wetenschappelijke lezingen en plenaire zittingen werden gehouden. Diezelfde middag had de begrafenis van Joe Sandler plaatsgevonden, en bij de opening op zaterdagochtend vroeg Irma Brenman-Pick, voorzitster van de British Society, de aanwezigen hem met een minuut stilte te herdenken. Tevens werd Ada, de inmiddels overleden weduwe van Bion, herdacht, waarna Betty Joseph een herdenking uitsprak van de dochter, Parthenope, en de jongste kleindochter van de Bions, die in juli jongstleden tezamen bij een auto-ongeluk waren omgekomen: een familietragedie. Na deze knieval voor Thanatos kon de conferentie, gewijd aan Eros, of in engere zin, Sexuality and the Neuroses, 100 Years On, beginnen. Zoals bijna altijd in onze lange ervaring bleek het niveau van het wetenschappelijke gedeelte - de lezingen, de discussies - over het algemeen hoog te zijn, zowel wat betreft de inhoud alsook de stijl. De omlijsting was deze keer eveneens over het algemeen prettig en goed verzorgd. Voor de vrijdagavond kon men intekenen om met Engelse collega's in een klein groepje in de stad te gaan eten. Het is altijd prettig om collegae die men anders niet of zelden ziet weer te ontmoeten en met hen bij te kunnen praten, en eveneens om nieuwe mensen te leren kennen. De opkomst was deze keer ook weer groot, in totaal 340 deelnemers. Als men de 150 Britten niet meetelt, dan nemen de 18 uit Nederland een zeer respectabel aandeel voor hun rekening (bijna 10 procent).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.