Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To open articles without exiting the current webpage…

PEP-Web Tip of the Day

To open articles without exiting your current search or webpage, press Ctrl + Left Mouse Button while hovering over the desired link. It will open in a new Tab in your internet browser.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Andries, A. (1999). Verslag van de studiedag van zaterdag 19 september 1998, ingericht door de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse. Tijdschr. Psychoanal., 5(1):48-49.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(1):48-49

Verslag van de studiedag van zaterdag 19 september 1998, ingericht door de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse

Alice Andries

De Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse organiseert een nieuwe reeks studiedagen, deze keer met het werk van de Amerikaanse psychoanalyticus Thomas H. Ogden als focus. Ogden is psychiater en psychoanalyticus, lid van the San Francisco Psychoanalytic Institute. Hij werkte in de Londense Tavistock Clinic. Dit zou zijn vertrouwdheid met de Europese psychoanalytische auteurs zoals Klein, Winnicott, Bion, Tustin enzovoort, kunnen verklaren. Hij is daardoor ook in staat om de Europese analytische literatuur voor Amerikaanse lezers te verduidelijken. Voor de betekenis van Ogden als psychoanalytisch denker verwijs ik naar Thys (1998). In de bespreking van Ogdens boek Subjects of Analysis vat Thys op kernachtige wijze de bijdrage van Ogden tot de huidige psychoanalytische theorievorming samen: Ogden denkt na over de intersubjectiviteit in de psychoanalytische theorie en praktijk. Deze tendens is ook in The Matrix of the Mind: Object Relations and the Psychoanalytic Dialogue, het boek van 1986 dat als uitgangspunt voor de eerste studiedag werd uitgekozen, duidelijk aanwezig. Er is voor deze studiedagen gekozen voor een formule waarbij twee lezingen in de voormiddag stof geven voor discussie in kleine groepen in de namiddag. Daarna volgt een plenaire zitting waarin de verschillende ideeën uit de discussiegroepen met elkaar worden geconfronteerd. Jan Cambien, psychoanalyticus bij de Belgische School voor Psychoanalyse, en Dirk Vergaert van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse zorgden voor een levendige en onderhoudende studiedag.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.